Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Postanowienie w związku z wnioskiem Renaty i Karena Avetisyan.

 

Wielgie, dn.02.09.2009 r.


GSO.A.O.-7624-4/4/2009POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) oraz art. 123 i 124 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), w związku z wnioskiem Renaty i Karena Avetisyan  z dnia 06.08.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzonej inwestycji polegającej na: „Budowie budynku handlowo – usługowo - biurowego w miejscowości Wielgie przy ul. Starowiejskiej na działce nr 197/2”


Postanawiam

Uznać, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie budynku handlowo – usługowo - biurowego w miejscowości Wielgie przy ul. Starowiejskiej na działce nr 197/2” w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne.


UZASADNIENIE

Małżonkowie Renata i Karen Avetisyan, zam. Wielgie ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie wystąpili w dniu 06.08.2009 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku handlowo – usługowo - biurowego w miejscowości Wielgie przy ul. Starowiejskiej na działce nr 197/2”.

Urząd Gmina w Wielgiem zwrócił się z pismami w dniu 06.08.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie oraz do Starostwa Powiatowego w Lipnie o stwierdzenie czy w przedmiotowej sprawie konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Starostwo Powiatowe w Lipnie postanowieniem z dnia 28.08.2009 r. znak pisma: OŚ.7633-50/09 oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie z dnia 13.08.2009 r. znak: N.NZ-42-8-8/2965/2009 uznali, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne. Po przeanalizowaniu materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę pod kątem oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko jak również w oparciu o przekazaną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie oraz Wydziału Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i nie pogorszy walorów krajobrazowych. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.


Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

  2. a/a


Do wiadomości:

  1. Starostwo Powiatowe w Lipnie

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Sierakowskiego 10B 87-600 Lipno

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektorat Sanitarny w Lipnie

ul. Kościuszki 18/20

87-600 Lipno
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-09-04 10:27:15
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-09-04 10:30:34
Ostatnia zmiana:2009-09-04 10:31:17
Ilość wyświetleń:2029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij