Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 20/5/09 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji samorządu,prawa i porządku publicznego oraz rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 26 czerwca 2009 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 20/5/09

z odbytego wspólnego posiedzenia

komisji samorządu,prawa i porządku publicznego

oraz rolnej i rozwoju gospodarczego

w dniu 26 czerwca 2009 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:

___________________________


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji rolnej.

2. Zofia Jułga - członek komisji,

3. Roman Narożny - - „ -,

4. Adam Rejmer - - „ -.

5. Franciszek Jankowski - - „ -.

oraz Przewodnicząca Rady Gminy,Wójt i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. Objazd dróg na terenie gminy.

  2. Rozbudowa sieci wodociągowych ,kanalizacji i oczyszczalni przyzagrodowych.

  3. Analiza projektów uchwał na XXX sesję Rady Gminy.

  4. Kontrola urządzeń melioracyjnych na terenie gminy po przeprowadzonych konserwacjach.

  5. Sprawy różne.


Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Komisje dokonała objazdu dróg na terenie gminy celem zbadania stanu faktycznego pod względem bieżącego ich utrzymania.

Stwierdzono, że należy przyspieszyć dowóz gruzu na drogi co pozytywnie wpłynie na ich naprawę i przejezdność w czasie opadów.


Ad. 2


Komisje w toku ogólnej dyskusji na temat budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i braku chętnych na budowę proponowano, aby po 15 lipca br. ogłosić przetarg na budowę dla tych, którzy już wpłacili ustaloną kwotę nie czekając na wpłatę pozostałych osób.


- 2 -


Ad. 3


Komisja dokonała analizy niżej wymienionych uchwał na XXX sesję Rady Gminy, które przedstawiał Wójt:

- zmieniająca uchwałę Nr XXV/158/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,


- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na naprawę pożarniczej drabiny mechanicznej,


- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia,


- zaciągnięcia pożyczki na planowany deficyt budżetowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,


- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu.


- sprzedaży nieruchomości,


- przyjęcia darowizny,


- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku,


- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,


- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielgie na lata 2009-2016,


- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,


- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Projekty uchwał komisje zaopiniowały pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji .


- 3 -


Ad. 4


Komisje dokonały kontroli urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach. Na pytania członków komisji wyjaśnień udzielał Pan Wojciech Mirodka – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej./ Informację o zmeliorowanych gruntach i prowadzonych pracach przedstawia załącznik do niniejszego protokołu. Uwag w zakresie melioracji nie zgłoszono.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.Protokołowała : Przewodniczący komisji


Grażyna Wyszyńska Benedykt Słomski


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-07-24 13:10:39
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-07-24 13:10:26
Ostatnia zmiana:2009-07-24 13:11:17
Ilość wyświetleń:681

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij