Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Wielgie, dn.31.12.2008 r.

GSO.A.O.-7624-2/6/2008
DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2006 r. Nr 98, poz.1071 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo - Dobrzyń nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 2+783”, gmina Wielgie, powiat lipnowski oraz po dokonaniu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Lipnie, postanowienie znak: OŚ.7633-91/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lipnie, postanowienie znak: N.NZ-42-8-6/2736/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.USTALAM


dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo - Dobrzyń nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 2+783”, gmina Wielgie, powiat lipnowski następujące warunki środowiskowe:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo - Dobrzyń nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 2+783”, gmina Wielgie, powiat lipnowski Inwestycja ma na celu wybudowanie drogi powiatowej o długości 2,783 km.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- surowce i odpady magazynować, odprowadzać zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- inwestycja nie może powodować zanieczyszczeń środowiska

- przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm. ).

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia, dla którego prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

 1. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

 1. Pozostałe uwarunkowania wynikające z postanowień Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie:

- inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie

ludzi,

- dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska,

- ewentualne uciążliwości wynikające z realizacji inwestycji w trakcie budowy będą

ograniczone do niezbędnego minimum,
UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo – Mokowo - Dobrzyń nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 2+783”, gmina Wielgie, powiat lipnowski wystąpił Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców gminy Wielgie, którzy nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili zastrzeżeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z dnia 3 grudnia 2004 r. ze zm. ) wnioskowana inwestycja polegająca na budowie: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2731C Wyalzłowo – Mokowo - Dobrzyń nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 2+783”, gmina Wielgie, powiat lipnowski nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) Wójt Gminy Wielgie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Lipnie i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ewentualnego jego zakresu w związku z wyżej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Starostwo Powiatowe w Lipnie postanowieniem OŚ.7633-83/08 z dnia 21 listopada 2008 r. zaopiniowało powyższą inwestycję jako niekwalifikującą się do wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie w postanowieniu N.NZ-42-8-6/2579/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. nie stwierdził konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po uzyskaniu powyższych uzgodnień w formie postanowień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w obrębie działki inwestora.

Biorąc powyższe pod uwagę wydanie niniejszej decyzji jest zasadne i należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE


Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Wielgiem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie

 3. Starostwo Powiatowe w Lipnie

 4. a/a


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-01-06 14:28:11
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-01-06 14:28:35
Ostatnia zmiana:2009-01-06 14:28:40
Ilość wyświetleń:2295

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij